ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
Ενημέρωση από ΕΦΕΠΑΕ
Ημερομηνία: 12 Οκτωβρίου 2022 10:05:16


Απόφαση για την Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών

 

Δημοσιεύθηκε η τρίτη  (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (045ΚΕ). Με την Απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης ή η επανυποβολή της αίτησης, με τη δυνατότητα στους δυνητικούς ωφελούμενους της Δράσης να ολοκληρώσουν την υποβολή τους από 12/10/2022 έως 14/10/2022.

 

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ.

 

 

Απόφαση για την Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές

 

Δημοσιεύθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση παράτασης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (047KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ.