ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
4η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών»
Ημερομηνία: 17 Νοεμβρίου 2022 14:47:16


Δημοσιεύθηκε η τέταρτη (4η) τροποποίησης της Πρόσκλησης της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών», σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επιλέξιμότητας δαπανών στους εννέα (9) μήνες, από τους έξι (6) μήνες όπως ίσχυε, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Δείτε την 4η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ