ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Οικονομία
Φυσικό αέριο: Ποια μέτρα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ημερομηνία: 18 Οκτωβρίου 2022 09:00:00


Επίσημη πρόταση για τη διαχείριση των τιμών του φυσικού αερίου και την αποφυγή κρίσεων εφοδιασμού θα καταθέσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από σειρά δύσκολων διαβουλεύσεων με τα κράτη-μέλη, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στη Σύνοδο Κορυφής στις 20-21 Οκτωβρίου με στόχο την έγκρισή της. Σύμφωνα με το προσχέδιο της τελικής πρότασης στο οποίο αναφέρεται η Καθημερινή, τα μέτρα αφορούν: την πιθανή επιβολή ενός πλαφόν στο TTF, την υιοθέτηση ενός προσωρινού μηχανισμού διαχείρισης της ενδοημερήσιας αστάθειας, τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού οροσήμου με βάση τις εισαγωγές LNG και μιας πλατφόρμας για κοινές αγορές φυσικού αερίου, καθώς και μέτρα για την προστασία της ασφάλειας εφοδιασμού.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή προτείνει ένα δυναμικό ανώτατο όριο τιμής επί των συναλλαγών του ολλανδικού δείκτη, το οποίο, ωστόσο, χαρακτηρίζεται «έσχατη λύση» σε περιπτώσεις «ακραίας» αύξησης των τιμών. Η Κομισιόν τότε θα μπορεί να προτείνει την ενεργοποίηση του μηχανισμού, μέσω του οποίου οι λοιποί κόμβοι της Ε.Ε. θα ευθυγραμμίζονται με τη διορθωμένη τιμή spot του TTF από έναν δυναμικό διάδρομο τιμών. Το μέτρο δεν θα μπορεί να βρίσκεται εν ενεργεία για περισσότερους από τρεις μήνες. Παράλληλα, οι εμπορικοί κόμβοι θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν νέο προσωρινό μηχανισμό διαχείρισης της ενδοημερήσιας αστάθειας των τιμών με στόχο τον περιορισμό των μεγάλων διακυμάνσεων στα συμβόλαια των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου εντός της ίδιας ημέρας διαπραγμάτευσης. Ι

διαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία κοινής πλατφόρμας για την αγορά αερίου. Ως προς τη δημιουργία του νέου ευρωπαϊκού δείκτη η πρόταση αναφέρει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας («ACER») έχει αναλάβει τη δημιουργία ενός εργαλείου αξιολόγησης των τιμών και σταδιακά την κατασκευή του νέου σημείου αναφοράς, συλλέγοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για όλες τις καθημερινές συναλλαγές. Ο νέος δείκτης θα βασίζεται στην αυθημερόν αναφορά εισαγωγών LNG. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από την Επιτροπή στην ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής πλατφόρμας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. για την αγορά φυσικού αερίου, η οποία θα συνεισέφερε στη διατήρηση των τιμών σε λογικά επίπεδα και θα προσέφερε ασφάλεια ως προς τον εφοδιασμό. Σύμφωνα με τη νομοθετική πρόταση, το εργαλείο αυτό θα πρέπει να είναι έτοιμο το αργότερο στις αρχές της άνοιξης του 2023, και ιδιαίτερα πριν από την επόμενη περίοδο ανεφοδιασμού. Η πρόταση για την κοινή αγορά αποτελείται από δύο στάδια.

Κατά το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιείται μέσω πλατφόρμας δήλωση της ζήτησης φυσικού αερίου από τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τον συμψηφισμό και σε δεύτερο στάδιο θα πραγματοποιούνται από κοινού αγορές στο πλαίσιο της ενεργειακής πλατφόρμας, οι οποίες δεν θα είναι υποχρεωτικές ακόμα κι αν οι εταιρείες έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Τέλος, η πρόταση αναφέρει ότι η Επιτροπή θα μπορεί να διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του κανονισμού για πιθανή παράταση της περιόδου ισχύος ή για αναθεώρηση του στόχου μείωσης της ζήτησης φυσικού αερίου, εάν το απαιτούν οι περιστάσεις. Υπενθυμίζεται ότι τα κράτη-μέλη έχουν συμφωνήσει σε έναν εθελοντικό στόχο μείωσης 15%, ο οποίος θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτικός μόνο με την έγκριση του συμβουλίου.