ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Οικονομία
Φόβο ανεργίας αφήνει η πανδημία στους εργαζομένους
Ημερομηνία: 3 Νοεμβρίου 2022 10:45:00


Μετά τον φόβο των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην υγεία, έρχεται η αγωνία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την ενδεχόμενη ανεργία και την απώλεια των θέσεων εργασίας τους. Τουλάχιστον 2,5 χρόνια μετά την εκδήλωση της αδιανόητης υγειονομικής κρίσης και εν μέσω συγκλονιστικών γεγονότων, όπως αυτό του πολέμου στην Ουκρανία, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα εμφανίζονται ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αντιμετώπιση των οικονομικών τους υποχρεώσεων και διακατέχονται από την αγωνία της ανεργίας. Παράλληλα, δεν ελπίζουν και πολλά, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων της πολιτείας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ εμφανίζονται απαισιόδοξοι και σχετικά με την αναμενόμενη πορεία της οικονομίας βραχυπρόθεσμα. Ερευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών που εκπονήθηκε σε δείγμα 2.812 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ (εγκαινιάζοντας έτσι τη συνεργασία των δύο φορέων) καταδεικνύει ότι οι συνέπειες της πανδημίας ήταν –και εξακολουθούν να είναι– πολύπλευρες και επηρέασαν κάθε έκφανση της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής ζωής.
 
Σκοπό της μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση του βαθμού επίδρασης της πανδημίας COVID-19 σε τέσσερις τομείς: στον οικονομικό, τον ψηφιακό, τον ψυχολογικό και τον κοινωνικό, προκειμένου να κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και εργασίας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.
 
Και δείχνει ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα είναι:
 
1) Ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αντιμετώπιση των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Διακατέχονται από την αγωνία περί ενδεχόμενης ανεργίας και απώλειας θέσεων εργασίας.
 
2) Απαισιόδοξοι αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων της πολιτείας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 
3) Απαισιόδοξοι σχετικά με την αναμενόμενη πορεία της οικονομίας βραχυπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα.
 
4) Σχετικά ικανοποιημένοι από τις συνθήκες και την ασφάλεια που τους παρέχει η εργασία τους.
 
5) Ανήσυχοι αναφορικά με την ψηφιοποίηση της εργασίας· εκφράζονται φόβοι ότι η ψηφιοποίηση μπορεί να επιφέρει μείωση μισθών, αύξηση του φόρτου εργασίας και νέες ευέλικτες μορφές εργασίας.
 
6) Προβληματισμένοι ως προς την ομαλότητα της μετάβασης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όμως φαίνεται να αναγνωρίζεται η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εκπαίδευση λόγω της ψηφιοποίησης.
 
7) Εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούν στην εργασία τους, ενώ αναγνωρίζουν τις θετικές προεκτάσεις της ψηφιοποίησης στη διαχείριση ομάδων και εργασιών, όπως και τον ψηφιακό εγγραμματισμό.