ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις
Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις: Νέες παρατάσεις ζητά η αγορά – Ποιες περιπτώσεις εξετάζονται
Ημερομηνία: 20 Δεκεμβρίου 2021 10:00:00


H εξάμηνη παράταση στην αποπληρωμή των επιστρεπτέων προκαταβολών αλλά και τον συμψηφισμό φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέσω παγίων που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, άνοιξε την όρεξη της αγοράς και του επιχειρηματικού κόσμου που πιέζουν για μια σειρά παρατάσεων σε υποχρεώσεις που λήγουν στο τέλος του έτους.

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταικούρα, υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή ζητά παρατάσεις δύο μηνών για μια σειρά από υποχρεώσεις με ημερομηνία λήξης την 31η-12-2021

Ειδικότερα ζητείται παράταση προθεσμίας:

1. Για το φορολογικό έτος 2020, παραμένει το σημαντικό ζήτημα, σε πιεστικό μάλιστα χρόνο, με την υποχρέωση υποβολής χειρόγραφων και ηλεκτρονικών τροποποιητικών δηλώσεων που αφορούν τις αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη μέχρι 31 Δεκέμβριου πρέπει να υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις για τις επιδοτήσεις που έχουν αναρτηθεί στο 2020 και αφορούν προηγούμενα φορολογικά έτη. Επειδή η υποχρέωση με την παραπάνω ρύθμιση δεν θα επαναληφθεί,  είναι απαραίτητη η μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας των εν λόγω περιπτώσεων τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι την 28/02/2022.

2. Για δηλώσεις φορολογικού έτους 2020 σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.

3. Για δηλώσεις φορολογούμενων των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2020 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή (σχετ.ΠΟΛ.1201/2017 άρθρο 5).

4. Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, κ.λ.π. εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021.

5. Τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, και οι οποίες θεωρούνται  εμπρόθεσμες, εφόσον η βεβαίωση από τον φορέα εκδόθηκε ή τροποποιήθηκε εντός του 2021.

6. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με φορολογικό έτος που λήγει στις 30 Ιουνίου.

Ειδικά για τις περιπτώσεις αναδρομικών, σε πολλές περιπτώσεις είχε φορτωθεί νέο αρχείο βεβαίωσης αναδρομικών για παρελθόντα έτη, με διαφορετικά ποσά εισοδημάτων, με αποτέλεσμα να απαιτείται από τους φορολογούμενους να υποβάλλουν εκ νέου τροποποιητική δήλωση. Η δήλωση αυτή, ως επακόλουθο, χαρακτηρίζεται εκπρόθεσμη με επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου και αποτελεί προϋπόθεση για να αποσταλεί η νέα τροποποιητική δήλωση που αφορά τα αναδρομικά συντάξεων του 2020. Για αυτές τις περιπτώσεις ζητείται να μην θεωρούνται εκπρόθεσμες , εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, και να μην επιβληθεί κανένα πρόστιμο .

Η Α.Α.Δ.Ε., ζήτησε με σχετικό έγγραφο από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενημερωθεί για τον τρόπο χορήγησης των βεβαιώσεων αποδοχών στους δικαιούχους καθώς και τον
τρόπο ειδοποίησης τους για την τροποποίηση των αποδοχών τους (ιδιαίτερα όταν πρόκειται για αναδρομικές αποδοχές) μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο, η Α.Α.Δ.Ε. θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους ανάκτησης των εκάστοτε βεβαιώσεων αποδοχών που τους αφορούν, προκειμένου αυτοί να μπορούν να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα και χωρίς κυρώσεις τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε., ακόμα και στις περιπτώσεις που χορηγούνται τροποποιητικές βεβαιώσεις αποδοχών στους δικαιούχους,
υπάρχουν φαινόμενα που αυτές φέρουν ημερομηνία έκδοσης όμοια με την ημερομηνία που εκδόθηκε η αρχική βεβαίωση αποδοχών (που δεν περιελάμβανε τις αναδρομικές αποδοχές), με αποτέλεσμα ο δικαιούχος να μην έχει κανένα μέσο απόδειξης της εμπρόθεσμης υποβολής της τροποποιητικής του δήλωσης με τις αναδρομικές αποδοχές.