ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις
Πληροφορική: Προτελευταία σε στελέχη η Ελλάδα στην ΕΕ
Ημερομηνία: 9 Μαϊου 2022 07:00:00


Προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η Ελλάδα όσον αφορά το ποσοστό εξειδικευμένων στελεχών στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT). Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των «πληροφορικάριων» στην Ελλάδα αντιστοιχούσε στο 2,8% του συνολικού εργατικού δυναμικού της έναντι 4,5% στο σύνολο της ΕΕ, ενώ χαμηλότερο ποσοστό είχε μόνο η Ρουμανία (2,6%).

Ωστόσο, πέρυσι αυξήθηκαν σημαντικά τα στελέχη πληροφορικής στη χώρα μας μετά από μία σχεδόν δεκαετία που το ποσοστό τους παρέμενε καθηλωμένο. Συγκεκριμένα, από 1,9% που ήταν το σχετικό ποσοστό το 2012 είχε αυξηθεί μόλις στο 2,1% το 2020 για να κάνει πέρυσι το άλμα στο 2,8%. Στην ΕΕ, το ποσοστό αυξήθηκε από 3,2% το 2012 σε 4,5% πέρυσι.

Τα υψηλότερα ποσοστά είχαν η Σουηδία (8%) και η Φινλανδία (7,4%). πληροφορικάριοι, Eurostat Μόνο 20% των πληροφορικάριων είναι γυναίκες Ο αριθμός των πληροφορικάριων στην ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 9 εκατομμύρια και αυξήθηκε κατά 50,5% από το 2012 έως το 2021, σχεδόν 8 φορές περισσότερο από την αύξηση της συνολικής απασχόλησης (6,3%).

Η συντριπτική πλειονότητα των ειδικών του κλάδου ICT είναι άντρες, με τις γυναίκες να ανέρχονται το 2021 σε λιγότερο από 20% (για την ακρίβεια 19,1%) του συνόλου. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν λίγο πάνω από 20% πέρυσι, ενώ υψηλότερη ήταν η συμμετοχή των γυναικών στη Βουλγαρία (28,2%), τη Ρουμανία (26%) και τη Μάλτα (25,6%).