ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Επιχειρήσεις
«Φρέναρε» τις συστάσεις νέων εταιρειών η ενεργειακή κρίση
Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2022 11:27:28


Μείωση κατά 3,9% εμφάνισε η σύσταση νέων επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς η αύξηση του πληθωρισμού, η ενεργειακή κρίση και η γενικότερη αβεβαιότητα ανάγκασαν πολλούς επίδοξους επιχειρηματίες να αναβάλουν τα σχέδιά τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε 25.341, παρουσιάζοντας μείωση 3,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021 που είχαν ανέλθει σε 26.370. Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022 οι ενάρξεις νέων επιχειρήσεων κατέγραψαν μείωση 7,2%, καθώς στο διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2022 ο αριθμός τους είχε φτάσει τις 27.301.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2019, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων το δεύτερο τρίμηνο 2022 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2021 καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και αποθήκευση» (36,3%) και στον τομέα «Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» (22,5%), ενώ η αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού» (15,2%) και στον τομέα «Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» (13,7%). Το 66,6% των νέων επιχειρήσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2022 ήταν ατομικές επιχειρήσεις, το 11,1% προσωπικές, το 1,8% κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις, ενώ το 20,5% λοιπές νομικές μορφές.