ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Περιφέρεια
Διατηρεί δυναμική η οικοδομική δραστηριότητα παρά τις ανατιμήσεις των υλικών
Ημερομηνία: 28 Απριλίου 2022 13:48:35


Αύξηση 4,3% κατέγραψε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Ιανουάριο 2022 με την οικοδομική δραστηριότητα να διατηρεί τη δυναμική της παρά την εκτίναξη του κόστους ενέργειας και των οικοδομικών υλικών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής - δημόσιας), κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.522 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 336.154 m2 επιφάνειας και 1.363.698 m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 4,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 23,6% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 22,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022 ανήλθαν σε 1.504 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 330.507 m2 επιφάνειας και 1.336.268 m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 24,4% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 23,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021.

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 18 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 5.647 m2 επιφάνειας και 27.430 m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Ιανουάριο 2022, είναι 2,0%. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2021 έως τον Ιανουάριο 2022, το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 24.033 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 6.119.425 m2 επιφάνειας και 25.878.990 m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 26,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 47,8% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 46,7% στον όγκο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Φεβρουαρίου 2021 - Ιανουαρίου 2022, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 26,5% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 48,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 47,0% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2020 - Ιανουαρίου 2021. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 2,1%.