ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1940

Άλλες Συνδέσεις
Δημόσια Διοίκηση - Οργανισμοί

Περιφέρειες της Ελλάδος
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Εθνικό Τυπογραφείο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας 
Εθνικό Κτηματολόγιο
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (Invest in Greece Α.Ε.)
Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚεΠις)
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ)
Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου
Κοινωνία της Πληροφορίας
Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ Α.Ε.)
Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος
Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών